GDPR

Personuppgifter

Kundnummer erhålles vid första köptillfället. Dina lämnade uppgifter (personnummer, namn, adress, tel o s v) lagras i våra kundregister.

Uppgifterna skyddas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och lämnas aldrig ut till tredje part.

Dina uppgifter används endast av oss för att underlätta vår kundkontakt.

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Det gör vi endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR, som är de nya dataskyddsreglerna, har du rätt att få veta vilken information som vi har registrerat på dig. Skulle du anse den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister.

Kontakta i så fall vår kundservice på e-post info@golf-rea.se. 
Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

En nyhet är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är är vår VD dataskyddsombud. Har du frågor kring hur vi behandlar din information kontakta oss på info@golf-rea.se

Tietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, Artikla 14 Para. 1, ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Euroopan komissio antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkovälitteiset riidat artiklan 14 Para. 1, ODR nojalla jossakin käyttöympäristössään. Verkko-osoite (http://ec.europa.eu/consumers/odr) toimii sivustona, jossa kuluttajat voivat tutkia tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisutapauksia koskien verkko-ostoksia ja palvelusopimuksia.